کمترین: 
4762
بیشترین: 
4762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4762
زمان: 
11/24 09:20
قیمت یورو امروز 24 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 بهمن 1397 , 4762 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 09:20","price":4762}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398