کمترین: 
123.5
بیشترین: 
126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123.5
زمان: 
11/24 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 بهمن 1397 , 123.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 07:30","price":124.58},{"date":"1397/11/24 08:00","price":124.44},{"date":"1397/11/24 10:30","price":126},{"date":"1397/11/24 11:00","price":125.8},{"date":"1397/11/24 12:30","price":125.5},{"date":"1397/11/24 13:00","price":124.94},{"date":"1397/11/24 15:00","price":124.3},{"date":"1397/11/24 16:30","price":124.25},{"date":"1397/11/24 17:00","price":125.13},{"date":"1397/11/24 18:00","price":124.78},{"date":"1397/11/24 21:00","price":123.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398