کمترین: 
3662.6
بیشترین: 
3708.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3662.6
زمان: 
11/24 21:00
قیمت بیت کوین امروز 24 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 بهمن 1397 , 3662.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 07:30","price":3708.5},{"date":"1397/11/24 08:00","price":3705},{"date":"1397/11/24 10:30","price":3706.4},{"date":"1397/11/24 11:00","price":3705.6},{"date":"1397/11/24 12:30","price":3700.1},{"date":"1397/11/24 13:00","price":3685},{"date":"1397/11/24 15:00","price":3681.5},{"date":"1397/11/24 16:30","price":3665},{"date":"1397/11/24 17:00","price":3673.7},{"date":"1397/11/24 18:00","price":3669.3},{"date":"1397/11/24 21:00","price":3662.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398