کمترین: 
1309.43
بیشترین: 
1313.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1310.53
زمان: 
11/24 15:30
قیمت اونس طلا امروز 24 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 بهمن 1397 , 1310.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/24 01:30","price":1309.43},{"date":"1397/11/24 07:30","price":1312.70},{"date":"1397/11/24 10:30","price":1313.90},{"date":"1397/11/24 11:30","price":1312.14},{"date":"1397/11/24 12:00","price":1311.84},{"date":"1397/11/24 12:30","price":1312.26},{"date":"1397/11/24 13:30","price":1313.11},{"date":"1397/11/24 15:00","price":1311.49},{"date":"1397/11/24 15:30","price":1310.53}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398