کمترین: 
2304000
بیشترین: 
2304000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2304000
زمان: 
11/23 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 بهمن 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2304000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 18:00","price":2304000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398