کمترین: 
61.4
بیشترین: 
61.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.4
زمان: 
11/23 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 61.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 17:08","price":61.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398