کمترین: 
2277000
بیشترین: 
2297000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2297000
زمان: 
11/23 17:54
قیمت نیم سکه امروز 23 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2297000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 12:06","price":2277000},{"date":"1397/11/23 17:54","price":2297000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398