کمترین: 
4080000
بیشترین: 
4100000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4100000
زمان: 
11/23 17:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 بهمن 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 4100000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 12:06","price":4080000},{"date":"1397/11/23 17:54","price":4100000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398