کمترین: 
376
بیشترین: 
381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
380
زمان: 
11/23 19:20
قیمت بات تایلند امروز 23 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 380 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":376},{"date":"1397/11/23 12:20","price":380},{"date":"1397/11/23 14:20","price":379},{"date":"1397/11/23 16:50","price":380},{"date":"1397/11/23 17:30","price":379},{"date":"1397/11/23 17:40","price":381},{"date":"1397/11/23 17:50","price":380},{"date":"1397/11/23 18:00","price":381},{"date":"1397/11/23 19:20","price":380}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398