کمترین: 
2895
بیشترین: 
2919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2919
زمان: 
11/23 18:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2919 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":2895},{"date":"1397/11/23 12:20","price":2919},{"date":"1397/11/23 14:20","price":2914},{"date":"1397/11/23 17:40","price":2919},{"date":"1397/11/23 18:10","price":2917},{"date":"1397/11/23 18:30","price":2919}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398