کمترین: 
1503
بیشترین: 
1516
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1516
زمان: 
11/23 18:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":1503},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1516},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1514},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1516},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1515},{"date":"1397/11/23 18:30","price":1516}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398