کمترین: 
8686
بیشترین: 
8768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8763
زمان: 
11/23 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 بهمن 1397 , 8763 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":8687},{"date":"1397/11/23 12:00","price":8688},{"date":"1397/11/23 12:10","price":8686},{"date":"1397/11/23 12:20","price":8756},{"date":"1397/11/23 12:30","price":8754},{"date":"1397/11/23 12:40","price":8755},{"date":"1397/11/23 12:50","price":8756},{"date":"1397/11/23 13:20","price":8757},{"date":"1397/11/23 13:40","price":8760},{"date":"1397/11/23 13:50","price":8758},{"date":"1397/11/23 14:00","price":8760},{"date":"1397/11/23 14:10","price":8761},{"date":"1397/11/23 14:20","price":8747},{"date":"1397/11/23 14:30","price":8751},{"date":"1397/11/23 14:50","price":8750},{"date":"1397/11/23 15:00","price":8751},{"date":"1397/11/23 15:30","price":8750},{"date":"1397/11/23 15:40","price":8751},{"date":"1397/11/23 16:10","price":8754},{"date":"1397/11/23 16:20","price":8753},{"date":"1397/11/23 16:30","price":8751},{"date":"1397/11/23 16:50","price":8752},{"date":"1397/11/23 17:20","price":8751},{"date":"1397/11/23 17:30","price":8752},{"date":"1397/11/23 17:40","price":8767},{"date":"1397/11/23 17:50","price":8766},{"date":"1397/11/23 18:00","price":8767},{"date":"1397/11/23 18:10","price":8761},{"date":"1397/11/23 18:30","price":8768},{"date":"1397/11/23 18:50","price":8766},{"date":"1397/11/23 19:00","price":8764},{"date":"1397/11/23 19:10","price":8767},{"date":"1397/11/23 19:20","price":8763}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398