کمترین: 
84
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
11/23 18:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":84},{"date":"1397/11/23 12:20","price":85},{"date":"1397/11/23 12:50","price":84},{"date":"1397/11/23 13:00","price":85},{"date":"1397/11/23 13:30","price":84},{"date":"1397/11/23 13:50","price":85},{"date":"1397/11/23 14:20","price":84},{"date":"1397/11/23 17:40","price":85},{"date":"1397/11/23 17:50","price":84},{"date":"1397/11/23 18:30","price":85},{"date":"1397/11/23 18:40","price":84},{"date":"1397/11/23 18:50","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398