کمترین: 
1356
بیشترین: 
1375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1372
زمان: 
11/23 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 23 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1372 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":1357},{"date":"1397/11/23 12:00","price":1358},{"date":"1397/11/23 12:10","price":1356},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1367},{"date":"1397/11/23 13:30","price":1369},{"date":"1397/11/23 13:50","price":1367},{"date":"1397/11/23 14:00","price":1369},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1366},{"date":"1397/11/23 14:30","price":1367},{"date":"1397/11/23 15:40","price":1369},{"date":"1397/11/23 16:00","price":1370},{"date":"1397/11/23 16:50","price":1371},{"date":"1397/11/23 17:10","price":1370},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1371},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1373},{"date":"1397/11/23 17:50","price":1375},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1372},{"date":"1397/11/23 18:20","price":1373},{"date":"1397/11/23 19:10","price":1372}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398