کمترین: 
1784
بیشترین: 
1802
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1801
زمان: 
11/23 19:10
قیمت کرون دانمارک امروز 23 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":1785},{"date":"1397/11/23 12:10","price":1784},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1797},{"date":"1397/11/23 12:30","price":1796},{"date":"1397/11/23 12:40","price":1797},{"date":"1397/11/23 13:20","price":1798},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1796},{"date":"1397/11/23 15:10","price":1795},{"date":"1397/11/23 15:40","price":1796},{"date":"1397/11/23 16:00","price":1797},{"date":"1397/11/23 16:10","price":1796},{"date":"1397/11/23 16:20","price":1797},{"date":"1397/11/23 16:50","price":1799},{"date":"1397/11/23 17:20","price":1797},{"date":"1397/11/23 17:30","price":1799},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1802},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1800},{"date":"1397/11/23 18:30","price":1802},{"date":"1397/11/23 18:50","price":1801},{"date":"1397/11/23 19:00","price":1802},{"date":"1397/11/23 19:10","price":1801}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398