کمترین: 
30546
بیشترین: 
30804
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30803
زمان: 
11/23 18:30
قیمت ریال عمان امروز 23 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 30803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":30546},{"date":"1397/11/23 12:20","price":30804},{"date":"1397/11/23 13:20","price":30803},{"date":"1397/11/23 14:20","price":30751},{"date":"1397/11/23 14:30","price":30749},{"date":"1397/11/23 15:30","price":30750},{"date":"1397/11/23 17:20","price":30751},{"date":"1397/11/23 17:40","price":30803},{"date":"1397/11/23 18:10","price":30777},{"date":"1397/11/23 18:30","price":30803}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399