کمترین: 
3240
بیشترین: 
3268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3268
زمان: 
11/23 18:30
قیمت ریال قطر امروز 23 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":3240},{"date":"1397/11/23 12:20","price":3268},{"date":"1397/11/23 14:20","price":3262},{"date":"1397/11/23 17:40","price":3268},{"date":"1397/11/23 18:10","price":3265},{"date":"1397/11/23 18:30","price":3268}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398