کمترین: 
3147
بیشترین: 
3174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3174
زمان: 
11/23 18:30
قیمت ریال عربستان امروز 23 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":3147},{"date":"1397/11/23 12:20","price":3174},{"date":"1397/11/23 14:20","price":3168},{"date":"1397/11/23 17:00","price":3167},{"date":"1397/11/23 17:40","price":3173},{"date":"1397/11/23 18:10","price":3171},{"date":"1397/11/23 18:30","price":3174}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398