کمترین: 
38816
بیشترین: 
39145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
39093
زمان: 
11/23 18:30
قیمت دینار کویت امروز 23 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 39093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":38816},{"date":"1397/11/23 12:20","price":39093},{"date":"1397/11/23 12:30","price":39132},{"date":"1397/11/23 14:20","price":39066},{"date":"1397/11/23 16:20","price":39053},{"date":"1397/11/23 17:20","price":39066},{"date":"1397/11/23 17:30","price":39053},{"date":"1397/11/23 17:40","price":39119},{"date":"1397/11/23 17:50","price":39145},{"date":"1397/11/23 18:00","price":39119},{"date":"1397/11/23 18:10","price":39086},{"date":"1397/11/23 18:30","price":39093}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398