کمترین: 
6941
بیشترین: 
7000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7000
زمان: 
11/23 18:30
قیمت منات آذربایجان امروز 23 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 7000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":6941},{"date":"1397/11/23 12:20","price":7000},{"date":"1397/11/23 14:20","price":6988},{"date":"1397/11/23 17:40","price":7000},{"date":"1397/11/23 18:10","price":6994},{"date":"1397/11/23 18:30","price":7000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398