کمترین: 
179
بیشترین: 
182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181
زمان: 
11/23 18:30
قیمت روبل روسیه امروز 23 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":180},{"date":"1397/11/23 12:00","price":179},{"date":"1397/11/23 12:20","price":181},{"date":"1397/11/23 14:30","price":182},{"date":"1397/11/23 14:50","price":181},{"date":"1397/11/23 15:10","price":182},{"date":"1397/11/23 15:30","price":181},{"date":"1397/11/23 16:20","price":182},{"date":"1397/11/23 16:50","price":181},{"date":"1397/11/23 17:00","price":182},{"date":"1397/11/23 18:30","price":181}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398