کمترین: 
1271
بیشترین: 
1284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1280
زمان: 
11/23 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 23 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":1272},{"date":"1397/11/23 12:10","price":1271},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1280},{"date":"1397/11/23 12:30","price":1279},{"date":"1397/11/23 12:40","price":1280},{"date":"1397/11/23 12:50","price":1282},{"date":"1397/11/23 13:30","price":1284},{"date":"1397/11/23 13:50","price":1283},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1281},{"date":"1397/11/23 14:30","price":1282},{"date":"1397/11/23 15:00","price":1283},{"date":"1397/11/23 15:20","price":1282},{"date":"1397/11/23 16:10","price":1281},{"date":"1397/11/23 16:20","price":1282},{"date":"1397/11/23 17:10","price":1281},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1284},{"date":"1397/11/23 17:50","price":1283},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1282},{"date":"1397/11/23 18:30","price":1283},{"date":"1397/11/23 18:40","price":1282},{"date":"1397/11/23 19:20","price":1280}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398