کمترین: 
159
بیشترین: 
160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160
زمان: 
11/23 12:20
قیمت افغانی امروز 23 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":159},{"date":"1397/11/23 12:20","price":160}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398