کمترین: 
7945
بیشترین: 
8023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8011
زمان: 
11/23 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 8011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":7947},{"date":"1397/11/23 12:00","price":7945},{"date":"1397/11/23 12:10","price":7950},{"date":"1397/11/23 12:20","price":8012},{"date":"1397/11/23 12:30","price":8005},{"date":"1397/11/23 12:40","price":8010},{"date":"1397/11/23 13:00","price":8009},{"date":"1397/11/23 13:10","price":8006},{"date":"1397/11/23 13:40","price":8008},{"date":"1397/11/23 13:50","price":8003},{"date":"1397/11/23 14:00","price":8005},{"date":"1397/11/23 14:10","price":8004},{"date":"1397/11/23 14:20","price":7995},{"date":"1397/11/23 14:30","price":7998},{"date":"1397/11/23 14:50","price":8001},{"date":"1397/11/23 15:00","price":7999},{"date":"1397/11/23 15:20","price":8000},{"date":"1397/11/23 15:30","price":8002},{"date":"1397/11/23 15:40","price":8000},{"date":"1397/11/23 16:00","price":8004},{"date":"1397/11/23 16:20","price":8002},{"date":"1397/11/23 17:00","price":8004},{"date":"1397/11/23 17:10","price":8007},{"date":"1397/11/23 17:20","price":8006},{"date":"1397/11/23 17:30","price":8004},{"date":"1397/11/23 17:40","price":8019},{"date":"1397/11/23 17:50","price":8017},{"date":"1397/11/23 18:00","price":8016},{"date":"1397/11/23 18:10","price":8017},{"date":"1397/11/23 18:20","price":8019},{"date":"1397/11/23 18:30","price":8023},{"date":"1397/11/23 18:40","price":8022},{"date":"1397/11/23 18:50","price":8019},{"date":"1397/11/23 19:10","price":8016},{"date":"1397/11/23 19:20","price":8011}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398