کمترین: 
8358
بیشترین: 
8443
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8430
زمان: 
11/23 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 23 بهمن 1397 , 8430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":8358},{"date":"1397/11/23 12:00","price":8360},{"date":"1397/11/23 12:10","price":8362},{"date":"1397/11/23 12:20","price":8428},{"date":"1397/11/23 12:30","price":8422},{"date":"1397/11/23 12:40","price":8426},{"date":"1397/11/23 12:50","price":8429},{"date":"1397/11/23 13:00","price":8428},{"date":"1397/11/23 13:10","price":8424},{"date":"1397/11/23 13:20","price":8426},{"date":"1397/11/23 13:30","price":8425},{"date":"1397/11/23 13:50","price":8423},{"date":"1397/11/23 14:00","price":8426},{"date":"1397/11/23 14:10","price":8425},{"date":"1397/11/23 14:20","price":8416},{"date":"1397/11/23 14:30","price":8415},{"date":"1397/11/23 14:50","price":8417},{"date":"1397/11/23 15:00","price":8418},{"date":"1397/11/23 15:10","price":8416},{"date":"1397/11/23 15:20","price":8422},{"date":"1397/11/23 15:30","price":8418},{"date":"1397/11/23 15:40","price":8419},{"date":"1397/11/23 16:00","price":8423},{"date":"1397/11/23 16:10","price":8424},{"date":"1397/11/23 16:20","price":8425},{"date":"1397/11/23 16:50","price":8429},{"date":"1397/11/23 17:00","price":8427},{"date":"1397/11/23 17:20","price":8425},{"date":"1397/11/23 17:30","price":8427},{"date":"1397/11/23 17:40","price":8443},{"date":"1397/11/23 17:50","price":8442},{"date":"1397/11/23 18:00","price":8443},{"date":"1397/11/23 18:10","price":8438},{"date":"1397/11/23 18:20","price":8436},{"date":"1397/11/23 18:30","price":8442},{"date":"1397/11/23 18:40","price":8438},{"date":"1397/11/23 18:50","price":8436},{"date":"1397/11/23 19:10","price":8432},{"date":"1397/11/23 19:20","price":8430}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398