کمترین: 
10679
بیشترین: 
10781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10770
زمان: 
11/23 19:20
قیمت ین ژاپن امروز 23 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 10770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":10679},{"date":"1397/11/23 12:20","price":10770},{"date":"1397/11/23 12:30","price":10758},{"date":"1397/11/23 12:40","price":10770},{"date":"1397/11/23 14:20","price":10751},{"date":"1397/11/23 16:30","price":10763},{"date":"1397/11/23 17:40","price":10781},{"date":"1397/11/23 18:10","price":10772},{"date":"1397/11/23 18:30","price":10781},{"date":"1397/11/23 18:50","price":10770},{"date":"1397/11/23 19:00","price":10781},{"date":"1397/11/23 19:20","price":10770}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398