کمترین: 
1742
بیشترین: 
1758
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1758
زمان: 
11/23 18:30
قیمت یوان چین امروز 23 بهمن 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":1742},{"date":"1397/11/23 12:10","price":1743},{"date":"1397/11/23 12:20","price":1756},{"date":"1397/11/23 12:30","price":1755},{"date":"1397/11/23 13:10","price":1756},{"date":"1397/11/23 13:20","price":1755},{"date":"1397/11/23 13:30","price":1756},{"date":"1397/11/23 14:10","price":1758},{"date":"1397/11/23 14:20","price":1754},{"date":"1397/11/23 14:30","price":1755},{"date":"1397/11/23 17:40","price":1758},{"date":"1397/11/23 18:10","price":1756},{"date":"1397/11/23 18:30","price":1758}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398