کمترین: 
2239
بیشترین: 
2263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2259
زمان: 
11/23 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":2244},{"date":"1397/11/23 12:00","price":2240},{"date":"1397/11/23 12:10","price":2239},{"date":"1397/11/23 12:20","price":2257},{"date":"1397/11/23 12:30","price":2255},{"date":"1397/11/23 13:00","price":2254},{"date":"1397/11/23 13:10","price":2250},{"date":"1397/11/23 13:20","price":2252},{"date":"1397/11/23 13:30","price":2255},{"date":"1397/11/23 13:40","price":2253},{"date":"1397/11/23 13:50","price":2254},{"date":"1397/11/23 14:00","price":2255},{"date":"1397/11/23 14:10","price":2254},{"date":"1397/11/23 14:20","price":2256},{"date":"1397/11/23 14:30","price":2254},{"date":"1397/11/23 14:50","price":2257},{"date":"1397/11/23 15:10","price":2256},{"date":"1397/11/23 15:20","price":2257},{"date":"1397/11/23 16:10","price":2261},{"date":"1397/11/23 16:20","price":2258},{"date":"1397/11/23 16:30","price":2262},{"date":"1397/11/23 16:50","price":2261},{"date":"1397/11/23 17:10","price":2260},{"date":"1397/11/23 17:30","price":2261},{"date":"1397/11/23 17:40","price":2263},{"date":"1397/11/23 18:10","price":2262},{"date":"1397/11/23 18:40","price":2263},{"date":"1397/11/23 18:50","price":2260},{"date":"1397/11/23 19:20","price":2259}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398