کمترین: 
3213
بیشترین: 
3240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3240
زمان: 
11/23 18:30
قیمت درهم امارات امروز 23 بهمن 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":3213},{"date":"1397/11/23 12:20","price":3240},{"date":"1397/11/23 14:20","price":3235},{"date":"1397/11/23 17:40","price":3240},{"date":"1397/11/23 18:10","price":3238},{"date":"1397/11/23 18:30","price":3240}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398