کمترین: 
13750
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
11/23 12:20
قیمت یورو امروز 23 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 23 بهمن 1397 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":13750},{"date":"1397/11/23 12:20","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398