کمترین: 
11800
بیشترین: 
11900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11900
زمان: 
11/23 18:30
قیمت دلار امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 23 بهمن 1397 , 11900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:50","price":11800},{"date":"1397/11/23 12:20","price":11900},{"date":"1397/11/23 14:20","price":11880},{"date":"1397/11/23 17:40","price":11900},{"date":"1397/11/23 18:10","price":11890},{"date":"1397/11/23 18:30","price":11900}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398