کمترین: 
497130
بیشترین: 
504510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
504210
زمان: 
11/23 17:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 23 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 23 بهمن 1397 , 504210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":497130},{"date":"1397/11/23 11:40","price":498670},{"date":"1397/11/23 13:25","price":501740},{"date":"1397/11/23 13:40","price":502970},{"date":"1397/11/23 14:10","price":502360},{"date":"1397/11/23 16:15","price":504510},{"date":"1397/11/23 17:30","price":504210}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398