کمترین: 
372850
بیشترین: 
378390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
378160
زمان: 
11/23 17:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 23 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 23 بهمن 1397 , 378160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:10","price":372850},{"date":"1397/11/23 11:40","price":374000},{"date":"1397/11/23 13:25","price":376310},{"date":"1397/11/23 13:40","price":377230},{"date":"1397/11/23 14:10","price":376770},{"date":"1397/11/23 16:15","price":378390},{"date":"1397/11/23 17:30","price":378160}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398