کمترین: 
20.61
بیشترین: 
22.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.61
زمان: 
11/23 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 23 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 20.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 11:08","price":22.36},{"date":"1397/11/23 12:08","price":22.51},{"date":"1397/11/23 12:32","price":22.17},{"date":"1397/11/23 13:08","price":21.97},{"date":"1397/11/23 13:32","price":21.82},{"date":"1397/11/23 14:08","price":21.76},{"date":"1397/11/23 14:32","price":21.79},{"date":"1397/11/23 15:08","price":21.8},{"date":"1397/11/23 16:08","price":21.95},{"date":"1397/11/23 17:08","price":21.82},{"date":"1397/11/23 17:32","price":21.97},{"date":"1397/11/23 18:08","price":22},{"date":"1397/11/23 18:32","price":21.98},{"date":"1397/11/23 19:08","price":22.02},{"date":"1397/11/23 19:32","price":21.79},{"date":"1397/11/23 20:08","price":20.94},{"date":"1397/11/23 20:32","price":20.7},{"date":"1397/11/23 21:08","price":20.61}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398