کمترین: 
157972
بیشترین: 
158504
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
157973.0
زمان: 
11/23 19:20
قیمت شاخص بورس امروز 23 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 157973.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 10:20","price":158504.0},{"date":"1397/11/23 11:00","price":158435.0},{"date":"1397/11/23 12:40","price":158277.0},{"date":"1397/11/23 13:20","price":158011.0},{"date":"1397/11/23 16:20","price":157972.0},{"date":"1397/11/23 19:20","price":157973.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398