کمترین: 
857.2
بیشترین: 
857.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
857.2
زمان: 
11/23 09:20
قیمت درام ارمنستان امروز 23 بهمن 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 857.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":857.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398