کمترین: 
2475
بیشترین: 
2475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475
زمان: 
11/23 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 23 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 2475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":2475}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398