کمترین: 
13378.5
بیشترین: 
13378.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13378.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت بات تایلند امروز 23 بهمن 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 13378.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":13378.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398