کمترین: 
1030.1
بیشترین: 
1030.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1030.1
زمان: 
11/23 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 1030.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":1030.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398