کمترین: 
3090
بیشترین: 
3090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3090
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":3090}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398