کمترین: 
352.6
بیشترین: 
352.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.6
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دینار عراق امروز 23 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 352.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":352.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398