کمترین: 
10923.6
بیشترین: 
10923.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.6
زمان: 
11/23 09:20
قیمت ریال عمان امروز 23 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 10923.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":10923.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398