کمترین: 
13820.7
بیشترین: 
13820.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13820.7
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دینار کویت امروز 23 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 13820.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":13820.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398