کمترین: 
482.5
بیشترین: 
482.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
482.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 482.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":482.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398