کمترین: 
451.5
بیشترین: 
451.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.5
زمان: 
11/23 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 23 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 بهمن 1397 , 451.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":451.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398