کمترین: 
56.6
بیشترین: 
56.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.6
زمان: 
11/23 09:20
قیمت افغانی امروز 23 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 56.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":56.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398