کمترین: 
4182.1
بیشترین: 
4182.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4182.1
زمان: 
11/23 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 4182.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":4182.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398