کمترین: 
3160.9
بیشترین: 
3160.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160.9
زمان: 
11/23 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 23 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3160.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":3160.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398