کمترین: 
3798.4
بیشترین: 
3798.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3798.4
زمان: 
11/23 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 23 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 بهمن 1397 , 3798.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":3798.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398