کمترین: 
795.3
بیشترین: 
795.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
795.3
زمان: 
11/23 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 بهمن 1397 , 795.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/23 09:20","price":795.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398